Privacyverklaring

Deze verklaring beschrijft hoe we gegevens van gebruikers verzamelen en verwerken via de website en het platform van epics.nl (“Platform”). De termen “wij”, “ons”, “onze” verwijzen naar Epics, een rechtspersoon geregistreerd onder de wetten van Nederland.

We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze gebruikers. We zullen uw gegevens niet misbruiken.

Gegevensbeheerder details:

Epics

Geregistreerd adres: Dorpstraat 18a, Geffen, 5386 AM, Nederland

Contact e-mailadres: support@epics.nl

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring betrekking heeft op onze verwerkingsactiviteiten als gegevensbeheerder, namelijk die met betrekking tot uw account, informatie die via de website is verzameld en onze marketingactiviteiten.

Wanneer u informatie verzamelt en anderszins verwerkt van LinkedIn-profielen en berichten via het platform, zijn we een gegevensverwerker namens u. U bent als gegevensbeheerder verantwoordelijk voor het verwerken van LinkedIn-gegevens in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingseisen. Onze verplichtingen als gegevensverwerker zijn te vinden in de gegevensverwerkingsovereenkomst, die een integraal onderdeel vormt van de algemene voorwaarden van Epics.

Inhoudsopgave:

 • Informatie die we van u verzamelen;
 • Toegang van derden tot informatie;
 • Uw rechten;
 • Beveiliging van informatie;
 • Wijzigingen in deze verklaring.

Informatie die we van u verzamelen Account- en profielinstellingen

 • het aanmaken en onderhouden van uw gebruikersaccount, inclusief in verband met andere hieronder vermelde gegevenspunten. De toegepaste wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van het contract (Algemene Voorwaarden) tussen u en ons (AVG Art. 6.1.b) of, als u een LinkedIn-account van andere mensen koppelt, uw legitieme belang (AVG Art. 6.1.f); 
 • contact met u opnemen over het werk van het platform of uw account, inclusief per e-mail en het sturen van webmeldingen (AVG Art. 6.1.b); 
 • de efficiëntie van ons platform analyseren in ons legitieme belang (AVG Art. 6.1.f); 
 • u, na uw toestemming, marketing- of promotiemateriaal sturen (AVG Art. 6.1.a).

We zullen uw accountgegevens, inclusief de categorieën uit de onderstaande secties (platformfunctionaliteit en technische ondersteuning), bewaren zolang u het account bij ons heeft. Als u inactief wordt, zullen we uw informatie 12 maanden na uw laatste gebruikerssessie verwijderen of anonimiseren.

Platformfunctionaliteit

Via het platform kunt u verschillende acties uitvoeren om uw marketingactiviteiten op LinkedIn te automatiseren. We zullen de volgende categorieën informatie opslaan en verwerken:

 • taken die u aanmaakt en beheert op het platform; 
 • berichten die u via LinkedIn verstuurt, inclusief datum en tijd van de berichten, informatie over ontvangers en inhoud van de berichten; 
 • berichten die u naar andere gebruikers van het platform stuurt, wat ook de datum en tijd van de berichten, ontvangers en inhoud van de berichten omvat.

De toegepaste wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van het contract (Algemene Voorwaarden) tussen u en ons (AVG Art. 6.1.b) of, als u een LinkedIn-account van andere mensen koppelt, uw legitieme belang (AVG Art. 6.1.f).

Technische ondersteuning

U kunt een verzoek om ondersteuning achterlaten via het ondersteuningsformulier op de website of per e-mail. We gebruiken deze informatie om u te voorzien van de hulp die u nodig heeft, het platform te verbeteren en te analyseren hoe efficiënt we zijn in marketing- en productinspanningen, inclusief het maken van statistieken van vragen.

De toegepaste wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van het contract (Algemene Voorwaarden) tussen u en ons (AVG Art. 6.1.b) en ons legitieme belang om het platform te verbeteren (AVG Art. 6.1.f). 

Website, verkoop- en marketingactiviteiten

De volgende gegevensverzamelingsactiviteiten zijn aanwezig op onze website:

 • Verzameling van bezoekerslogboeken (apparaatinformatie, browserinformatie, IP-adres) om fraude te voorkomen en gebruikerssessies te beheren, opgeslagen gedurende 6 maanden na uw laatste bezoek. De toegepaste wettelijke basis is onze legitieme belangen (AVG Art. 6.1.f); 
 • Cookies – voor meer informatie verwijzen we naar ons Cookiebeleid; 
 • Analyse van bezoekersverkeer met behulp van externe analyseproviders. Deze activiteit wordt, afhankelijk van de gebruikte methode, uitgevoerd op basis van uw toestemming (cookie-tracking) of onze legitieme belangen (AVG Art. 6.1.f); 
 • Verstrekking van een gratis eBook en andere nuttige materialen, die een bezoeker van de website kan verkrijgen door hun e-mailadres, voornaam en achternaam te verstrekken. We zullen deze informatie ook gebruiken om u directe marketingberichten te sturen. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (AVG Art. 6.1.a);

We bewaren marketinggegevens gedurende 12 maanden na de laatste communicatie met u. Voor activiteiten die gebaseerd zijn op toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact met ons op te nemen. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór die intrekking. U kunt zich ook afmelden voor de e-mailabonnementen door op de juiste knop in onze e-mails te klikken.

Toegang van derden tot informatie

We maken gebruik van de volgende externe softwareproviders:

 • analyseproviders om onze efficiëntie te analyseren en marktonderzoek uit te voeren;
 • software voor klantrelatiebeheer voor het beheer en uitvoeren van onze marketingactiviteiten (e-mail); 
 • aanbieders van e-mailmeldingen; 
 • software voor technische ondersteuning en ticketbeheer; 
 • cloudhostingproviders voor het opslaan en verwerken van verzamelde gegevens; 
 • externe advertentieproviders; 
 • reactieformulieren, app-naar-app-integraties en webinarplatforms; 
 • tools voor websitepersonalisatie.

De hierboven genoemde providers verwerken persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies.

Analyse

Bij het gebruik van de analyseservices verzamelen we details over het gebruik van het platform, waaronder, maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, bezoekduur en andere communicatiegegevens.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld en verwerkt, onder andere door Google Analytics op een geanonimiseerde en geaggregeerde manier om de bruikbaarheid van onze app te verbeteren en voor marketingdoeleinden. Google Analytics is een webanalyse-service die gebruikersverkeer op apps en websites bijhoudt en rapporteert. Google Analytics gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van het platform te volgen en te monitoren. Deze gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere Google-services. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de beleidsregels raadplegen op www.google.com/analytics/policies/.

Naast de openbaarmakingen voor de eerder genoemde doeleinden, kunnen we informatie over u openbaar maken:

 • indien we daartoe wettelijk verplicht zijn, in verband met juridische procedures of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en
 • als we ons bedrijf, zakelijke rechten, het platform of de afzonderlijke delen of functies daarvan verkopen, in licentie geven of anderszins overdragen aan derden.

Behalve zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, zullen we uw informatie niet verkopen, delen of verhuren aan derden.

Uw rechten

U kunt GDPR-rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder heeft u het recht op:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie.

Als we uw informatie verwerken voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld voor direct marketing-e-mails of voor ons marktonderzoek), kunt u hiertegen bezwaar maken. Laat ons weten waar u bezwaar tegen maakt en we zullen uw verzoek in overweging nemen. Als er geen dwingende belangen zijn voor ons om uw verzoek te weigeren, zullen we de verwerking voor dergelijke doeleinden stopzetten. Als we van mening zijn dat onze dwingende belangen zwaarder wegen dan uw recht op privacy, zullen we dit aan u verduidelijken.

 • Het recht om uw informatie in te zien.

U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we verwerken. U kunt dus om openbaarmaking vragen van de gegevens die bij de verwerking betrokken zijn en u kunt een kopie van de informatie die wordt verwerkt verkrijgen.

 • Het recht om uw informatie te verifiëren en rectificatie te zoeken.

Als u vindt dat we onjuiste of verouderde informatie verwerken, kunt u de nauwkeurigheid van uw informatie verifiëren en/of vragen om deze te laten bijwerken of corrigeren;

 • Beperking van de verwerking van uw informatie.

Wanneer u de nauwkeurigheid van uw informatie betwist, van mening bent dat we deze onrechtmatig verwerken of bezwaar willen maken tegen de verwerking, heeft u het recht om de verwerking van uw informatie tijdelijk stop te zetten om te controleren of de verwerking consistent was. In dit geval zullen we stoppen met het verwerken van uw gegevens (behalve opslag) totdat we u bewijs kunnen leveren van de wettige verwerking ervan;

 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Als we niet verplicht zijn om de gegevens te bewaren voor wettelijke naleving en uw gegevens niet nodig zijn in het kader van een actief contract of claim, zullen we uw informatie op uw verzoek verwijderen.

 • Het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Waar we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van de wettelijke grondslag van de door u verstrekte toestemming of op de noodzaak om een contract uit te voeren, kunnen we, op uw verzoek, uw gegevens beschikbaar stellen aan u of aan een door u gekozen organisatie.

U kunt dergelijke verzoeken formuleren of verdere vragen over gegevensbescherming door contact met ons op te nemen via support@epics.nl

Als u van mening bent dat ons gebruik van persoonlijke informatie in strijd is met uw rechten, of als u ontevreden bent over een reactie die u hebt ontvangen op een verzoek dat u aan ons heeft gedaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van uw keuze.

Beveiliging van informatie

We zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde of onopzettelijke toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie, evenals andere onwettige acties van derden.

Omdat we de diensten van externe softwareproviders gebruiken in verschillende landen buiten de Europese Unie, kunnen we de verzamelde gegevens naar die landen overdragen voor verdere verwerking. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat relevante waarborgen aanwezig zijn. Meer informatie over genomen internationale waarborgen kan op verzoek worden verstrekt.

Directe toegang tot de gegevens is alleen toegestaan aan onze geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij het onderhouden van de applicatie. Dergelijke medewerkers hanteren strikte vertrouwelijkheid en voorkomen ongeoorloofde toegang van derden tot persoonlijke informatie.

Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. We zullen echter proberen u op de hoogte te stellen van eventuele significante veranderingen.

Cookies

Dit document beschrijft hoe Epics cookies verzamelt op de website epics.nl (“Website”). De termen “wij”, “ons”, “onze” verwijzen naar Epics. Deze verklaring maakt integraal deel uit van onze Privacyverklaring.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gedownload op uw ‘eindapparaat’ (bijvoorbeeld een computer of smartphone) wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om uw apparaat te herkennen en wat informatie over uw voorkeuren of eerdere acties op te slaan.

Cookies worden gedownload door uw internetbrowser de eerste keer dat u de site bezoekt. De volgende keer dat u de site bezoekt vanaf hetzelfde apparaat, wordt het cookie en de informatie die erin is opgeslagen, ofwel teruggestuurd naar de site die het heeft gegenereerd (first-party cookie) of naar een andere website waartoe het behoort (third-party cookie).

Er zijn twee hoofdsoorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden gewist wanneer u uw browser of mobiele applicatie sluit. Permanente cookies blijven gedurende een vooraf bepaalde periode op uw apparaat staan.

We gebruiken “sessiecookies”, “permanente cookies” en andere vergelijkbare technologieën (‘cookies’).

Waarom gebruiken we cookies?

Strikt noodzakelijke cookies:

 • om het functioneren van de website mogelijk te maken en gebruikers een bruikbare interface te bieden (op grond van de noodzaak om u onze diensten te kunnen leveren). De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Andere soorten cookies:

 • om statistieken van het gebruik van de website te analyseren (geaggregeerde gegevens zonder persoonlijke identificatie van het apparaat) en ons marktonderzoek uit te voeren. Deze cookies stellen ons in staat om te begrijpen hoe bezoekers interageren met onze website en de prestaties ervan te verbeteren;
 • om de inhoud van de website te personaliseren;
 • om u gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Houd er rekening mee dat we de informatie over cookies tot 2 jaar na uw laatste bezoek aan onze website zullen bewaren. Bepaalde cookies kunnen hun eigen automatisch bepaalde bewaartermijnen hebben, die we niet kunnen beheersen.

Cookies beheren

De wet schrijft voor dat we cookies op uw apparaat kunnen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Tenzij u anders kiest, kunnen we alleen die cookies opslaan en verwerken die nodig zijn voor de werking van onze website. Als u niet gevolgd wilt worden door andere soorten cookies, kunt u weigeren om uw initiële toestemming te geven of later uitschrijven.

U kunt de specifieke soorten cookies controleren in het pop-upvenster dat wordt weergegeven tijdens uw eerste bezoek aan de website. Door op “Oké” te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies voor alle hierboven genoemde doeleinden.

Het weigeren van andere soorten cookies zal van invloed zijn op de gebruikerservaring op onze website, aangezien er dan geen personalisatie en herkenning van apparaten zal zijn tijdens het daaropvolgende gebruik van de website.

U kunt op elk moment uw toestemming wijzigen of intrekken door contact met ons op te nemen via ons contact-e-mailadres. Bovendien stelt uw webbrowser u in staat om cookies op het apparaat te beheren en te beperken.

Houd er rekening mee dat het eenvoudig uitschakelen van alle cookies of al onze cookies in uw browserinstellingen ertoe kan leiden dat bepaalde secties of functies van onze website niet werken. Daarom raden we aan om de Cookie-instellingen op onze website te gebruiken in plaats van alle cookies in uw webbrowser uit te schakelen.