Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Epics en het product Epics. Om de website en het product te kunnen gebruiken, dient u akkoord te gaan met alle onderstaande verklaringen, zonder bezwaar of wijzigingen met betrekking tot de algemene voorwaarden of enige van de operationele regels en beleidslijnen.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot de website en/of doorgaat met het gebruik van het product Epics. Als u het niet eens bent met alle voorwaarden en bepalingen, en het beleid van Epics, kunt u geen toegang krijgen tot de website en het product gebruiken.

Restituties

Tenzij vereist door de wet, zijn de abonnementskosten niet restitueerbaar.

Accounts

Bij het aanmaken van een account moet de gebruiker accurate en volledige gegevens verstrekken. Het niet nakomen hiervan is in strijd met de hier vermelde algemene voorwaarden. Alleen persoonlijke accounts kunnen worden gekoppeld aan Epics. Elk Epics-account is alleen geldig voor één LinkedIn-account. Epics is niet verantwoordelijk voor het bewaren van wachtwoorden. De gebruiker mag zijn wachtwoord niet delen met derden. Als dit wel gebeurt, is de gebruiker verantwoordelijk voor verdere schade of verlies. In geval van inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van het account van de klant, moet de gebruiker het Epics-team onmiddellijk informeren.

De gebruikers stemmen ermee in om geen andere accounts te hacken of schade toe te brengen aan het eigendom van Epics en Epics als product.

LinkedIn

Epics is niet gemachtigd als een officiële functie van LinkedIn. Epics neemt geen verantwoordelijkheid voor de praktijken en beleidslijnen van LinkedIn. Epics is niet verantwoordelijk voor het persoonlijke account van de gebruiker of voor welke doeleinden het product wordt gebruikt. Epics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van verbanning van het account van de gebruiker als gevolg van activiteiten uitgevoerd door de gebruiker.

Disclaimer

Het gebruik van Epics is uitsluitend op eigen risico van de gebruiker. Epics is het veiligste hulpmiddel en kan vanuit alle delen van de wereld op elk moment worden gebruikt. Echter, Epics neemt geen verantwoordelijkheid voor onderbrekingen of onbeschikbaarheid van het product op bepaalde momenten. Epics zal zijn gebruikers informeren in geval van onderhoud van de website en/of het product, tenzij het een noodgeval is.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse rechtssysteem.

Wijzigingen

Epics behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of te vervangen. Epics zal details verstrekken aan zijn gebruikers over eventuele wijzigingen in de voorwaarden en het beleid van Epics. Zodra de wijzigingen van kracht worden, moeten de gebruikers akkoord gaan met de wijzigingen. Zo niet, dan moeten de gebruikers stoppen met het gebruik van het product Epics.

Privacybeleid

Voordat u het product gebruikt, moet de gebruiker het privacybeleid van Epics lezen en ermee akkoord gaan.

Epics is a part of User Story

T: 073 78 204 78

E: support@epics.nl